Συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών, κου Δ. Μάρδα, με εκπροσώπους του Ελληνο-Κενυάτικου Επιμελητηρίου και την Επίτιμη Πρόξενο της Κένυας, κα Β. Πανταζοπούλου (Αθήνα, 03.11.2015)

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, κ. Δημήτρης Μάρδας, συναντήθηκε την 3η Νοεμβρίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, με εκπροσώπους του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Πολιτισμού καθώς και με την Επίτιμη Πρόξενο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία, κα Βίκυ Πανταζοπούλου. Από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου παρέστησαν ο Πρόεδρος, κος Κατσικέας Γ. Βενιζέλος-Βασίλης, ο Γενικός Γραμματέας, κος Συγγρός Μ. Αριστομένης (Άρις), και το Μέλος, κος Κιριμλίδης Δημήτριος.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η δυναμική της οικονομίας της Κένυας και τονίσθηκε, και από τις δύο πλευρές, η ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κενυάτικη αγορά. Έγινε αναφορά στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, όπως ο τομέας του τουρισμού, των κατασκευών, της ενέργειας, της γεωργίας και, ειδικότερα, του γεωργικού εξοπλισμού, ενώ συζητήθηκαν και προτάσεις για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών στο επόμενο διάστημα.