Υπηρεσίες

Το Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία παρέχει διάφορες προξενικές υπηρεσίες όπως:

1. Έκδοση βίζα

2. Επεξεργασία αιτήσεων για νέα διαβατήρια σε Κενυάτες που διαμένουν στην Ελλάδα

3. Καταχώρηση γεννήσεων και θανάτων σε Κενυάτες που διαμένουν στην Ελλάδα

4. Άλλες προξενικές υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.immigration.go.ke