Συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών

Η Α.Ε. η Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου της Κένυας, Πρέσβυς Amina Mohamed δέχθηκε την Πρόξενο ε.τ. της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία, κα Βίκυ Πανταζοπούλου, στο Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου της Κένυας το Δεκέμβριο 2014.                             

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των Ελληνο-Κενυατικών σχέσεων.