1η Ελληνική Πολυκλαδική Επενδυτική & Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα